Af Jesper Knallhatt – alias Lene Andersen

Fire uetiske Mænd i Sengen er både en parodi på Kierkegaards De umiddelbare Erotiske Stadier og en radikal modernisering af originalens indhold.
Kan købes ved direkte henvendelse: Kr. 169,- inkl. forsendelse
64 sider ISBN 978-87-92240-45-3
Udkom 5. maj 2013

Kierkegaard kæmpede med rollen som mand og helt basalt med det at være menneske: Hvordan skal jeg leve mit liv? Gør jeg det rigtige?

Fire uetiske Mænd i Sengen er både en parodi på Kierkegaards De umiddelbare Erotiske Stadier og en radikal modernisering af originalens indhold.

Alt i alt bliver fire mandetyper og deres forhold til kvinder og erotik hudflettet: Don Juan, James Bond, Indiana Jones og Woody Allen. Ja, ikke blot bliver mændene gået igennem i sømmene, det gør den religion, de hver især er rundet af også!

Teksten handler desuden om samarbejde i stedet for solopræstationer; om synergi i stedet for enkeltfænomener; om både-og i stedet for enten-eller. Vores kultur bevæger sig i øjeblikket fra en mig-mig-mig-kultur til en samarbejdskultur. Dermed handler Fire uetiske Mænd i Sengen også om, at vores forståelse af os selv og verden til enhver tid er begrænset af den kultur og den tid, som vi lever i.

Kierkegaard var forud for sin tid i 1800-tallet, nu er mainstream ved at hale ind på ham; bl.a. derfor har Knallhatt, alias Lene Andersen, opdateret og gentænkt hans værk.

Fire uetiske Mænd i Sengen er en særudgivelse i anledning af Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag. Teksten indleder bogen Baade-Og Onsdag og blev kaldt ”Kongenial” af Politiken, da den udkom i 2007: "Parodien er så gennemført, at Kierkegaard ikke kunne have gjort det bedre."